Thursday, July 14, 2011

Happy Birthday Kakak Roommate.

hai tembam?

selamat hari jadi kak Aket. seb baik hari jadi tak hehari, kalau tak, gemuk sy tengah malam makan kek.

doa baik-baik saja utk kau bha.

ok bai!


1 comment:

Anonymous said...

haha.. tembam ko panggil ket kardhishan....:P...nway, tksss.. u r my super duper mates...:)))