Saturday, January 28, 2012

How i’d spend ten thousand bucks?


selain shopping kasut, belanja famili dan kawan-kawan makan makan. nak bawak mak pergi haji mana cokop 10k.

ok bai.

No comments: