Sunday, February 12, 2012

Concerts i've been to.

banyak, sampai dah lupa. tapi Rockaway Fest 2011 adalah tidak boleh dilupakan :)

ok bai!

No comments: